Bestaande reserveringen

Als u een bestaande reservering wilt bekijken, wijzigen of annuleren, voert u de achternaam en de bijbehorende creditcard of het bevestigingsnummer dat aan de reservering is gekoppeld in.

Als u een verblijf dat u zoekt nog steeds niet kunt vinden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Klantcontactcentrum.

Voer een geldige achternaam in.
Voer het bevestigingsnummer opnieuw in. Voer het creditcardnummer opnieuw in.
Er is een probleem ontstaan dat niet online kan worden opgelost. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde klantcontactcentrum.