NASZA NAJLEPSZA CENA. GWARANTOWANA.

W życiu niewiele rzeczy jest pewnych. Ale z naszą gwarancją najlepszej ceny Look No Further® możesz mieć pewność, że rezerwując bezpośrednio przez hotel Marriott®, zawsze otrzymasz najlepszą dostępną cenę. Oto jak to działa:

  • Dokonaj rezerwacji za pośrednictwem dowolnego oficjalnego kanału rezerwacji Marriott (Marriott.com, Starwood.com, aplikacja Marriott, aplikacja SPG, rezerwacja telefoniczna hotelu Marriott/Starwood lub bezpośrednio w hotelu).
  • Jeśli w witrynie lub aplikacji nienależącej do firmy Marriott znajdziesz niższą stawkę za ten sam typ pokoju w tym samym hotelu i w tym samym terminie („Cena porównawcza”), możesz złożyć roszczenie dotyczące gwarancji najlepszej ceny.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia zapewnimy Ci cenę na poziomie Ceny porównawczej ORAZ dodatkową zniżkę 25% za pokój (zniżkę 20% w przypadku hoteli designerskich) LUB 5000 punktów Marriott Rewards / 2000 punktów SPG (do wyboru).

Marki uczestniczące w programie

Gwarancja najlepszej ceny Look No Further dotyczy hoteli marki Marriott, chyba że określono inaczej poniżej.

Gwarancja najlepszej ceny Look No Further nie dotyczy nieruchomości Ritz-Carlton Montreal, The Ritz London, Ritz-Carlton Residences, Marriott Vacation Club, Marriott's Grand Residence Club, The Ritz-Carlton Club, The Ritz-Carlton Residence ani jakichkolwiek innych nieruchomości działających pod markami Marriott Vacations Worldwide Corporation, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Gwarancja najlepszej ceny Look No Further nie ma zastosowania do Tribute Portfolio Homes, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ani innych nieruchomości/obiektów będących własnością lub zarządzanych przez Vistana Signature Experiences, Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone.

Objęte gwarancją ceny

Niektóre ceny nie są objęte niniejszą gwarancją. Przykładowo cena porównawcza nie spełnia kryteriów, jeśli nie jest dostępna publicznie, na przykład w przypadku wynegocjowanych cen dla firm, cen dla osób starszych lub grup bądź cen dostępnych poprzez płatne członkowsko (AAA itp.), wynegocjowanych cen za dłuższy pobyt (ponad 30 noclegów), cen podlegających innym zasadom, np. w zakresie anulowania lub zwrotu pieniędzy, lub cen zawierających inne opcje gwarantowanego pokoju niestandardowego.

Gwarancja nie dotyczy cen z kanału Marriott porównywanych z cenami znalezionymi podczas późniejszego wyszukiwania w kanałach Marriott (wliczając w to witryny powiązane z Marriott, prywatne bilety lub samodzielne witryny z nieruchomościami).

Nie akceptujemy cen w ramach pakietów, które łączą pokój z podróżą, lotem, rejsem, wynajmem samochodu itp. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rezerwacja będzie mogła obejmować pokój oraz inne elementy lub udogodnienia, takie jak posiłki niebędące śniadaniem, bilety, kupony na paliwo itp.

Nie akceptujemy cen ze stron aukcyjnych, stron, które nie ujawniają marki hotelu do zakończenia rezerwacji (np. Priceline i Hotwire), stron, które wymagają logowania lub określonej karty kredytowej do wyświetlania ofert lub dokonania rezerwacji, a także stron, które nie zapewniają natychmiastowego potwierdzenia (np. ceny „na żądanie”). Gwarancja nie obejmuje cen przedpłaconych, zakupu przedpłaconego lub cen bezzwrotnych na Ctrip/Trip.com lub Fliggy.

Gwarancja nie obejmuje cen zarezerwowanych lub znalezionych na stronach rezerwacji SPG w następujących wersjach językowych: arabska, indonezyjska, tajska i turecka.

Wytyczne dot. zgłoszenia

Musisz znaleźć kwalifikującą się Cenę porównawczą i przesłać wypełniony formularz roszczenia w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji poprzez kanał rezerwacji Marriott i przynajmniej 24 godziny przed standardowym czasem zameldowania w danym hotelu Marriott. Imię i nazwisko na formularzu roszczenia musi zgadzać się z imieniem i nazwiskiem, na które dokonano potwierdzonej rezerwacji w hotelu Marriott. Można przesłać tylko jedno roszczenie na rezerwację. Przesyłając roszczenie, należy wybrać opcję nagrody w postaci punktów lub zniżki zastosowanej do niższej ceny – Marriott nie dopuszcza zmiany tego wyboru po przesłaniu roszczenia. Nagroda w postaci punktów jest przyznawana tylko członkom programu lojalnościowego. W przypadku wyboru tej opcji punkty mające zastosowanie do danego roszczenia zostaną przyznane w ciągu 7-10 dni roboczych od wymeldowania gościa w ramach zatwierdzonej rezerwacji.

Wszelkie nagrody za zatwierdzone roszczenie (w postaci punktów lub zniżki) będą dostępne tylko w odniesieniu do maksymalnie trzech pokojów gościnnych.

Procedura weryfikacji

Marriott skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin od otrzymania roszczenia. Ceny będą porównywane bez podatków, napiwków lub innych opłat związanych z ceną za pokój, a Cena porównawcza musi być dalej dostępna i widoczna dla przedstawiciela ds. gwarancji Look No Further zajmującego się roszczeniem w momencie jego weryfikacji przez Marriott. Roszczenie może zostać unieważnione w przypadku jakichkolwiek zmian rezerwacji dokonanych po zatwierdzeniu przez Marriott, w tym zmiany imienia i nazwiska. Może doprowadzić to do zmiany ceny lub anulowania rezerwacji.

Roszczenia dotyczące wyłącznie części całego zaplanowanego pobytu nie będą honorowane. Wiele roszczeń dotyczących pobytu, składającego się z dwóch lub większej liczby noclegów w tym samym tygodniu, w tym samym hotelu lub hotelach Marriott, w tej samej lokalizacji geograficznej (np. mieście), mogą być traktowane jako jedno roszczenie dla jednego pobytu, nawet jeśli występują w więcej niż jednej rezerwacji.

Marriott może odmówić roszczenia, jeśli różnica między ceną porównawczą a ceną Marriott jest mniejsza niż 1 USD. Gwarancja nie obejmuje różnic w cenie wynikających głównie z fluktuacji i/lub różnic w kursach wymiany.

Marriott nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub inne koszty poniesione z powodu anulowania rezerwacji.

Starwood zastrzega sobie prawo do odmowy roszczenia, jeśli nie może samodzielnie zweryfikować dostępności stawki porównawczej w czasie rozpatrywania roszczenia. Zrzuty ekranu przedstawiające konkurencyjne oferty będą wykorzystywane jako materiały pomocnicze w ramach weryfikacji roszczenia, ale nie będą akceptowane jako potwierdzenie oferty porównawczej.

Roszczenia wobec Designerskich hoteli partnerskich muszą dotyczyć publikowanej ceny pokoju obecnie dostępnej online lub w aplikacji mobilnej, dla tych samych Designerskich hoteli partnerskich i tych samych dat, a cena ta musi być niższa od najniższej ceny dostępnej w kanale Marriott bez względu na inne czynniki, takie jak liczba osób, typ pokoju, widok, powierzchnia lub udogodnienia.

Inne szczegóły

Pracownicy firmy Marriott, jej podmioty stowarzyszone i zależne oraz wszelkie hotele marki Marriott oraz członkowie rodzin pracowników mieszkający w tym samym miejscu nie spełniają kryteriów.

W przypadku, gdy w kanale Marriott dostępne są różne ceny dla tego samego hotelu, tych samych dat rezerwacji i tego samego typu pokoju, aby skorzystać z gwarancji, należy zarezerwować najniższą cenę dla danego typu pokoju.

Marriott może odmówić roszczeń, jeśli uważa, że doszło do celowego nadużycia gwarancji lub manipulacji mającej na celu jej wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

Postanowienia niezgodne z przepisami obowiązującego prawa uznaje się za niewiążące. Marriott zastrzega prawo do modyfikacji lub anulowania gwarancji w dowolnej chwili, bez uprzedniego zawiadomienia. Marriott może odmówić roszczeń. Marriott zastrzega prawo do anulowania poprzednio zatwierdzonego roszczenia, jeśli stwierdzi, że gość naruszył lub ominął niniejszy regulamin, a także do anulowania i odrzucenia wszelkich innych i przyszłych roszczeń dotyczących gwarancji najlepszej ceny pochodzących od takiego gościa. W takim przypadku gość będzie zobowiązany warunkami wszelkich rezerwacji dokonanych poprzez dowolne kanały, w tym warunkami anulowania.

Do gwarancji najlepszej ceny ma zastosowanie Regulamin Marriott.com.

Prześlij roszczenie

Aktualizacja: 25 maja 2018 r.