Gwarancja najlepszej ceny - regulamin

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (podmiot zależny Marriott International, Inc.), jej podmioty zależne i stowarzyszone („Starwood”) będą udostępniać najlepsze ceny pokoi gościnnych dla hoteli, kurortów i innych obiektów tymczasowego pobytu będących własnością, zarządzanych lub franczyzowanych przez Starwood i prowadzonych pod marką Sheraton, Westin, St. Regis, W Hotel, Le Méridien, Four Points, The Luxury Collection, Aloft, Element lub Tribute Portfolio (osobno „Hotel Starwood”, zbiorowo „Hotele Starwood”) i hoteli partnerskich, które zostały wymienione tutaj („Hotele partnerskie SPG”), na stronach internetowych Starwood ("Gwarancja najlepszej ceny"). „Strony internetowe Starwood” to strony internetowe, stanowiące własność lub obsługiwane przez lub w imieniu Starwood i Hoteli Starwood, włącznie z Sheraton.com, Westin.com, StRegis.com, Whotels.com, LeMeridien.com, FourPoints.com, TheLuxuryCollection.com, Alofthotels.com, Elementhotels.com, TributePortfolio.com, SPG.com i Starwoodhotels.com.
 

Gwarancja najlepszej ceny nie ma zastosowania do Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club ani innych nieruchomości/obiektów będących własnością lub zarządzanych przez Vistana Signature Experiences, Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone.


W mało prawdopodobnym przypadku, gdy niższa stawka w Hotelu Starwood lub Hotelu partnerskim SPG będzie dostępna na stronie internetowej nienależącej do Starwood lub w mobilnej aplikacji nienależącej do Starwood („konkurencyjna stawka”), po otrzymaniu przez niego roszczenia, które spełnia regulamin dotyczący gwarancji najlepszej ceny („Regulamin BRG”), Starwood uzna konkurencyjną stawkę i przyzna osobie, która złoży prawidłowe roszczenie jedną z następujących nagród: (1) dodatkową zniżkę 25% (20% w przypadku hoteli partnerskich SPG) na konkurencyjną stawkę za pokój za noc, przy maksymalnie trzech pokojach; lub (2) 2000 punktów Starpoints® w programie Starwood Preferred Guest® za pokój za pobyt, przy maksymalnie trzech pokojach.

 • Aby roszczenie spełniało kryteria gwarancji najlepszej ceny, musi być złożone za pośrednictwem formularza do przesyłania roszczenia, dostępnego tutaj.
  • Roszczenie musi być złożone w ciągu 24 godzin po dokonaniu potwierdzonej rezerwacji poprzez stronę internetową Starwood oraz co najmniej 24 godziny (48 godzin dla stron internetowych Starwood w języku innym niż angielski) przed standardowym czasem zameldowania stosowanym w Hotelu Starwood lub Hotelu partnerskim SPG.
  • Formularz roszczenia może zostać odrzucony przez Starwood, jeśli jest niekompletny, zostanie wypełniony w niewłaściwym języku lub dotyczy strony internetowej nie będącej własnością Starwood lub aplikacji mobilnej w nieobsługiwanym języku.
  • Tylko jedno roszczenie można złożyć w związku z każdą potwierdzoną rezerwacją. Imię i nazwisko na złożonym formularzu roszczenia muszą być takie same, jak imię i nazwisko na odpowiedniej potwierdzonej rezerwacji.
 • Aby konkurencyjna stawka została uznana w Hotelu Starwood, musi być obecnie dostępną niższą opublikowaną ceną pokoju, która musi być dostępna online lub na aplikacji mobilnej dla tego samego Hotelu Starwood, tych samych dat, takiej samej liczby osób, tego samego typu pokoju z podobnym widokiem i powierzchnią, i musi zawierać podobne lub dodatkowe udogodnienia o wartości dodanej (np. bezpłatne śniadanie). Aby konkurencyjna stawka została uznana w Hotelu partnerskim SPG, musi być obecnie dostępną niższą opublikowaną ceną pokoju, która musi być dostępna online lub na aplikacji mobilnej dla tego samego hotelu partnerskiego SPG i tych samych dat i musi on być niższa od najniższej ceny dostępnej na stronach internetowych Starwood bez względu na inne czynniki, takie jak liczba osób, typ pokoju, widok, powierzchnia lub udogodnienia,
  • Dla celów porównania konkurencyjnej stawki i ceny dostępnej na stronach internetowych Starwood, tylko konkurencyjna stawka i cena dostępna na stronach internetowych Starwood, z których każda jest dostępna w czasie rozpatrywania roszczenia, będą rozpatrywane przez Starwood.
  • Starwood porówna całkowity koszt pokoju podczas pobytu i wiele roszczeń dotyczących pobytu, składającego się z dwóch lub większej liczby noclegów w tym samym tygodniu, w tym samym hotelu lub hotelach, w tej samej lokalizacji geograficznej (np. mieście) i które mogą być traktowane jako jedno roszczenie dla jednego pobytu, nawet jeśli występują w więcej niż jednej rezerwacji.
  • Starwood przekonwertuje każdą konkurencyjną stawkę oferowaną w innej walucie niż cena udostępniana za pośrednictwem stron internetowych Starwood i może odrzucić roszczenia, jeśli stwierdzi, że różnica między cenami wynika z wahań kursów walutowych.
  • Opłaty za rezerwacje, opłaty dodatkowe za dorosłych, opłaty za dzieci, opłaty za dostawkę są ujęte w porównywarce cen Hoteli Starwood, a ceny rezerwacji będą ujęte w porównywarce cen Hoteli partnerskich SPG. Podatki, napiwki lub wszelkie obowiązkowe opłaty, które mogą być stosowane w Hotelach Starwood i Hotelach partnerskich SPG (np. opłaty za kurort), zostaną wyłączone z porównywania cen.
  • Starwood może odrzucić roszczenia, gdy różnica między konkurencyjną stawką i ceną na stronie Starwood jest mniejsza niż 1 USD; Starwood nie wykorzysta faktu, że różnica między konkurencyjną stawką i ceną na stronie Starwood jest mniejsza niż 1 USD do odrzucenia takich roszczeń, jeśli polityka anulowania konkurencyjnej stawki jest bardziej korzystna dla gościa niż polityka anulowania ceny na stronie Starwood.
 • Gwarancji najlepszej ceny nie stosuje się do:
  • Niepublikowanych lub negocjowanych stawek (np. cen z rabatem dla firm, cen grupowych, cen za spotkanie);
  • Cen wymagających płatnego członkostwa w klubie lub innej organizacji lub bezpłatnego członkostwa w klubie lub innej organizacji, jeżeli takie członkostwo jest uzależnione od typu zatrudnienia członka;
  • Cen oferowanych zgodnie z bezpośrednią pocztą lub ofertami e-mailowymi, wymagających karty kredytowej w celu wyświetlenia konkurencyjnej stawki lub użycia kodów zniżki lub kuponów do zarezerwowania tej konkurencyjnej stawki, lub wymagających logowania do ich wyświetlenia, lub inaczej nie przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa;
  • Cen obejmujących pokój oraz inne elementy lub udogodnienia takie jak transport, wynajem samochodu, rozrywki, posiłki niebędące śniadaniem, bilety, kupony na paliwo itp. Całkowita cena dostępna w porównywarce cenowej zostanie porównana z całkowitą ceną dostępną na stronie Starwood. Jeśli cena spełnia kryteria, szacowana wartość wszelkich dodatkowych udogodnień zostanie wyłączona z porównania cen (chyba że takie udogodnienia są zawarte również w odpowiedniej cenie oferowanej na stronie Starwood), a Starwood nie zapewni takich udogodnień lub ich wartości w ramach oferty honorującej niższą cenę.
  • Cen oferowanych przez niejasnych dostawców (np. Hotwire, Priceline), którzy nie podają nazwy ani lokalizacji hotelu aż do dokonania rezerwacji;
  • Indywidualnych planów cenowych, nie oferowanych dla ogółu społeczeństwa.
  • Cen na stronach, w aplikacjach oraz innych źródłach, kanałach lub outletach, nie gwarantujących możliwości dokonania rezerwacji w czasie rzeczywistym (np. stawka „na żądanie”), które nie zapewniają natychmiastowego potwierdzenia przez hotel lub które wymagają co najmniej 5 minut na sprawdzenie rezerwacji (np. Ctrip);
  • Zakupu przedpłaconego, z góry lub cen bezzwrotnych na Ctrip; oraz
  • Cen dostępnych w portalu Starwood lub w kanałach głosowych porównywanych do portalu Starwood lub kanałów głosowych (na przykład porównania do stawek znajdujących się w późniejszych wyszukiwaniach w tych samych lub innych kanałach Starwood), wliczając w to stawki znalezione w miejscach związanych ze Starwood, prywatnych biletów lub samodzielnych stron internetowych z nieruchomościami.
  • Stawek na wszystkich kanałach Fliggy
  • Cen zarezerwowanych lub znalezionych na stronach rezerwacji SPG w następujących wersjach językowych: arabska, indonezyjska, tajska i turecka
 • Gwarancji najlepszej ceny nie stosuje się do istniejących rezerwacji, które nie zostały dokonane przez stronę internetową Starwood. Ponadto Starwood nie odpowiada za jakiekolwiek opłaty związane z anulowaniem rezerwacji dokonanych za pośrednictwem innego kanału (np. centrum obsługi telefonicznej) lub kanał rezerwacji nie będący własnością Starwood).
 • W przypadku Hotelu partnerskiego SPG gwarancja najlepszej ceny dotyczy tylko rezerwacji dokonanych za najniższą dostępną cenę dostępną w Hotelu partnerskim SPG na stronie internetowej Starwood w momencie dokonywania rezerwacji.
 • W przypadku, gdy roszczenie dotyczące gwarancji najlepszej ceny jest zatwierdzone, Starwood dostosuje stawkę na potwierdzonej rezerwacji do najniższej dostępnej ceny, którą Starwood jest w stanie zweryfikować i która może być inna niż cena, która została wskazana na odpowiednim formularzu roszczenia.
 • Gość, który dokonuje potwierdzonej rezerwacji będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty, wydatki i opłaty związane z taką rezerwacją (w tym, bez ograniczeń, wszelkie opłaty za anulowanie) bez względu na to, czy roszczenie dotyczące gwarancji najlepszej ceny zostanie odrzucone.
 • Porównanie stawek może obejmować „opłaty” stron trzecich, które w sposób nieodpowiedni i bez zatwierdzenia wyłamały się z rzeczywistych stawek hotelu na stronach stron trzecich, aby stworzyć wrażenie niższych stawek za hotel.
 • Bez względu na inne ograniczenia w tym Regulaminie BRG, jeśli odpowiednia strona internetowa lub aplikacja mobilna wymaga, aby osoba była rezydentem w określonej jurysdykcji, aby zarezerwować stawki na takiej stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, gwarancję najlepszej ceny stosuje się do wszelkich konkurencyjnych stawek na takiej stronie internetowej lub aplikacji mobilnej. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli strona internetowa lub aplikacja mobilna, na której znajduje się konkurencyjna stawka nie wymagają, aby osoba była mieszkańcem w określonej jurysdykcji w celu rezerwacji cen podanych na takiej witrynie lub aplikacji mobilnej, gwarancji najlepszej ceny nie zastosuje się do żadnych konkurencyjnych stawek znalezionych na takiej stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, nawet jeśli takie konkurencyjne stawki wymagają, aby osoba była mieszkańcem w określonej jurysdykcji w celu dokonania rezerwacji takich konkurencyjnych stawek.
 • Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu wniosku przez Starwood nie można dokonać zmian w rezerwacji. Rezerwacje nie są przenośne i nie można ich odsprzedać. Podczas meldowania wymagany jest ważny dokument tożsamości wydany przez rząd, pasujący do danych znajdujących się w sprawdzonej i zatwierdzonej rezerwacji.
 • Gwarancja najlepszej ceny zostanie zawieszona w przypadku, gdy strony internetowe Starwood lub określone ceny nie będą dostępne z powodu awarii, problemu technicznego lub okoliczności pozostających poza kontrolą Starwood.
 • Punkty Starpoints będą tylko dostępne jako rekompensata w ramach gwarancji najlepszej ceny, jeśli osoba składająca prawidłowe roszczenie jest członkiem SPG a odpowiedni Hotel Starwood jest hotelem uczestniczącym w programie SPG lub Hotelem partnerskim SPG. Nagroda za gwarancję najlepszej ceny, punkty Starpoints lub dodatkowa zniżka 25% (20% w przypadku hoteli partnerskich SPG) dla każdego prawidłowego roszczenia dotyczącego gwarancji najlepszej ceny będzie dostępna dla maksymalnie trzech pokoi; pod warunkiem że dla jakiegokolwiek prawidłowego roszczenia dotyczącego gwarancji najlepszej ceny Starwood dostosuje stawkę za wszystkie pokoje na odpowiedniej potwierdzonej rezerwacji do najniższej dostępnej ceny, którą Starwood jest w stanie zweryfikować (która może być inna niż cena wskazana na odpowiednim formularzu roszczenia).
 • Starwood może odmówić roszczeń, jeśli odpowiedni Hotel Starwood lub Hotel partnerski SPG nie będzie już działał jako Hotel Starwood lub Hotel partnerski SPG, stosownie do przypadku, w terminie pobytu.
 • Starwood posiada wyłączne prawo do ustalenia ważności roszczenia i w ramach tego procesu nie wykorzysta dokumentacji dostarczonej przez osobę wnoszącą roszczenie. Starwood zastrzega sobie prawo do odmowy roszczenia, jeśli nie może samodzielnie zweryfikować dostępności konkurencyjnej stawki w czasie rozpatrywania roszczenia.
 • Porównanie stawek może obejmować „opłaty” stron trzecich, które w sposób nieodpowiedni i bez zatwierdzenia wyłamały się z rzeczywistych stawek hotelu na stronach stron trzecich, aby stworzyć wrażenie niższych stawek za hotel.
 • Starwood może w dowolnym czasie i bez powiadomienia zakończyć lub ograniczyć zdolność osoby do składania roszczeń lub innego korzystania z gwarancji najlepszej ceny, jeśli według własnego uznania Starwood określi, że taka osoba: (1) działa w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub rozporządzeniami; (2) działa w sposób oszukańczy lub dopuszcza się nadużyć; (3) złożyła wiele nieprawidłowych roszczeń dotyczących gwarancji najlepszej ceny; (4) nie zrealizowała pobytu w odpowiednich Hotelach Starwood lub Hotelach partnerskich SPG po otrzymaniu zatwierdzonych roszczeń dotyczących gwarancji najlepszej ceny; lub (5) naruszyła którykolwiek z tych warunków regulaminu BRG.
 • Pracownicy firmy Starwood, jej partnerzy i podmioty zależne oraz wszelkie hotele marki Starwood oraz członkowie rodzin pracowników mieszkający w tym samym miejscu nie spełniają kryteriów.
 • Wszelkie spory wynikające lub związane z Gwarancją najlepszej ceny lub niniejszym Regulaminem BRG będą rozpatrywane indywidualnie, bez powództwa grupowego i będą regulowane, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawami stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na konflikty przepisów prawnych tego stanu.
 • Postanowienia niezgodne z przepisami obowiązującego prawa uznaje się za niewiążące. Starwood zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty, uzupełnienia, zawieszenia lub wycofania gwarancji najlepszej ceny lub niniejszego Regulaminu BRG w dowolnym czasie według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualizacja: 15 lutego 2018 r.