Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji

  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Aerial view
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Beach Front
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Watersports
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Beach
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Beachfront
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Pool Bar
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Watersports
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Lounge
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Reception/Lounge
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Aerial view
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Aerial view
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Evening by The Beach
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Sunset
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Ocean view Retreat
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Island Family Suite - Living Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Island Family Suite with Plunge Pool
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Island Family Suite with Master Bedroom
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Ocean Breeze Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Ocean view Retreat
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Beachfront Retreat-Plunge Pool
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Beachfront Retreat Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Ocean view Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Island Breeze Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Beachfront Room
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Swimming Pool
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Swimming Pool
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Cabana by the Pool
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Retreat Spa
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Tokoriki Retreat Spa
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Link@Sheraton
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Watersports
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Hobbie Cat
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Lailai Kid’s Club
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Pool Bar
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Flying Fish Deck
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Flying Fish Restaurant
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Flying Fish Kitchen
  • Sheraton Resort & Spa, Tokoriki Island, Fiji - Flying Fish Evening
 • next
 • Previous
 photo 1 of
  • Aerial view

  • Beach Front

  • Watersports

  • Beach

  • Beachfront

  • Pool Bar

  • Watersports

  • Lounge

  • Reception/Lounge

  • Aerial view

  • Aerial view

  • Evening by The Beach

  • Tokoriki Sunset

  • Tokoriki Ocean view Retreat

  • Island Family Suite - Living Room

  • Island Family Suite with Plunge Pool

  • Island Family Suite with Master Bedroom

  • Ocean Breeze Room

  • Tokoriki Ocean view Retreat

  • Tokoriki Beachfront Retreat-Plunge Pool

  • Tokoriki Beachfront Retreat Room

  • Ocean view Room

  • Island Breeze Room

  • Beachfront Room

  • Swimming Pool

  • Swimming Pool

  • Cabana by the Pool

  • Tokoriki Retreat Spa

  • Tokoriki Retreat Spa

  • Link@Sheraton

  • Watersports

  • Hobbie Cat

  • Lailai Kid’s Club

  • Pool Bar

  • Flying Fish Deck

  • Flying Fish Restaurant

  • Flying Fish Kitchen

  • Flying Fish Evening