Sheraton Zhanjiang Hotel - Opening April 30, 2015

  • No.128, Haibin Avenue North,
  • Chikan District
  • Zhanjiang,
  • Guangdong
  • 524044
  • China
  • Map

Sheraton Zhanjiang Hotel
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.