Sheraton Grand Xishuangbanna Hotel Contact Us

Career Opportunities at Sheraton Grand Xishuangbanna Hotel

Physical Address

  • Gasa Town
  • Jinghong, Yunnan 666109
  • China
Phone: (86)(691) 899 1111
Fax: (86)(691) 899 1999