The Westin Shimei Bay Resort - Eröffnung am 30. Juni 2016

  • Shimei Bay
  • Wanning,
  • Hainan
  • China
  • Karte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 06:45 hrs
The Westin Shimei Bay Resort - Außenansicht
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Zimmer
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Bad
The Westin Shimei Bay Resort - Business-Center
  • Zurück
HI 78°F / 25°C LO 59°F / 15°C
Noch nicht buchbar