The Westin Shimei Bay Resort - Eröffnung am 30. Juni 2016

  • Shimei Bay
  • Wanning,
  • Hainan
  • China
  • Karte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 03:36 hrs
The Westin Shimei Bay Resort - Außenansicht
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Zimmer
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Bad
The Westin Shimei Bay Resort - Business-Center
  • Zurück
HI 63°F / 17°C LO 49°F / 9°C
Noch nicht buchbar