The Westin Shimei Bay Resort - Eröffnung am 30. Juni 2016

  • Shimei Bay
  • Wanning,
  • Hainan
  • China
  • Karte
The Westin Shimei Bay Resort - Außenansicht
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Zimmer
The Westin Shimei Bay Resort - Modell B Bad
The Westin Shimei Bay Resort - Business-Center
  • Zurück
HI 78°F / 26°C LO 74°F / 23°C
Noch nicht buchbar