W Changsha - Eröffnung am 31. Mai 2016

  • Corner Changsha Avenue and Shawan Road
  • Changsha,
  • Hunan
  • China
  • Landkarte