whotels

全球预订: W Hotels

同时查看某个国家/地区的电话号码。

非洲

阿尔及利亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

喀麦隆

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 非洲)

乍得

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 非洲)

刚果共和国

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 非洲)

吉布提

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

埃及

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 非洲)

埃塞俄比亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

加蓬

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

冈比亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

几内亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

利比亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

马达加斯加

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

毛里塔尼亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

毛里求斯

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

摩洛哥

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 非洲)

尼日利亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

卢旺达

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

塞内加尔

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

塞舌尔

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

南非

 • - W Hotels
  0800 99 4280 (免费拨打热线)

南苏丹

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

突尼斯

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

乌干达

 • - W Hotels
  +353-21-4521892
 • 在非洲范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +353-21-4930494

亚太地区

澳大利亚

 • - W Hotels
  1-800-025-525 (免费拨打热线)

孟加拉国

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

文莱

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

柬埔寨

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

中国

 • - W Hotels
  ++ 86 20-3813-1066 (澳门)
  30512887 (香港) (免费拨打热线)
  4008 688 688 (移动访问) (免费拨打热线)
  8008 688 688 (免费拨打热线)

斐济

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

法属波利尼西亚

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

关岛

 • - W Hotels
  1-877-946-8357 (从关岛致电美国) (免费拨打热线)
  +65-6832 0784 (从关岛致电新加坡)

香港

 • - W Hotels
  3051 2887

印度

 • - W Hotels
  18002582555 (免费拨打热线)

印度尼西亚

 • - W Hotels
  08071088888

日本

 • - W Hotels
  0120-92-5262 (免费拨打热线)

韩国

 • - W Hotels
  +00798-817-1717 (免费拨打热线)

马来西亚

 • - W Hotels
  1-800-18-1224 (免费拨打热线)

马尔代夫共和国

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

尼泊尔

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

新喀里多尼亚

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

新西兰

 • - W Hotels
  0800 691 571 (免费拨打热线)

巴基斯坦

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

菲律宾

 • - W Hotels
  +80032525252

新加坡

 • - W Hotels
  1800-325-2525 (免费拨打热线)

台湾

 • - W Hotels
  00801851632 (免费拨打热线)

泰国

 • - W Hotels
  001-800-656 821 (免费拨打热线)

瓦努阿图

 • - W Hotels
  +65-6832 0784

越南

 • - W Hotels
  +65-6832 0784
 • 在亚太地区范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +62 2129643118 (印度尼西亚)
   +65-6832 0784 (新加坡)

   +81-3-5423 6547 (日本)

   +86 20-3813-1066 (中国)

   +91 124-6199-701 (印度)

欧洲

阿尔巴尼亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

奥地利

 • - W Hotels
  01206091846

阿塞拜疆

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

比利时

 • - W Hotels
  022009014

保加利亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

克罗地亚

 • - W Hotels
  0800 222675 (免费拨打热线)

塞浦路斯

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

捷克共和国

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

丹麦

 • - W Hotels
  43314871

芬兰

 • - W Hotels
  0972522080

法国

 • - W Hotels
  0157327275

格鲁吉亚共和国

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

德国

 • - W Hotels
  06950985619

希腊

 • - W Hotels
  00800 353 12204 (免费拨打热线)

匈牙利

 • - W Hotels
  06 800 11535 (免费拨打热线)

爱尔兰

 • - W Hotels
  0212315458

意大利

 • - W Hotels
  0299953652

哈萨克斯坦

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

立陶宛

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 欧洲)

卢森堡

 • - W Hotels
  24871696

马耳他

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

摩纳哥

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

荷兰

 • - W Hotels
  0707709385

挪威

 • - W Hotels
  23024679

波兰

 • - W Hotels
  00800 353 1252 (免费拨打热线)

葡萄牙

 • - W Hotels
  213665487

罗马尼亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

俄罗斯

 • - W Hotels
  88005556752 (免费拨打热线)

塞尔维亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

斯洛伐克共和国

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

斯洛文尼亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

西班牙

 • - W Hotels
  910507033

瑞典

 • - W Hotels
  0850252171

瑞士

 • - W Hotels
  0227614229

塔吉克斯坦

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

土耳其

 • - W Hotels
  00800 353 90211 (免费拨打热线)

乌克兰

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

英国

 • - W Hotels
  02037881166
 • 在欧洲范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +353-21-4930494

中南美

阿根廷

 • - W Hotels
  0800 777 2525 (免费拨打热线)

巴西

 • - W Hotels
  0800 891 3568 (免费拨打热线)

智利

 • - W Hotels
  123 00 20 0798 (免费拨打热线)

哥伦比亚

 • - W Hotels
  01800 912 5560 (免费拨打热线)

哥斯达黎加

 • - W Hotels
  0800 011 0839 (免费拨打热线)

厄瓜多尔

 • - W Hotels
  +52-55-5242 5990

萨尔瓦多

 • - W Hotels
  +52-55-5242 5990

危地马拉

 • - W Hotels
  +52-55-5242 5990

圭亚那

 • - W Hotels
  +52-55-5242 5990

墨西哥

 • - W Hotels
  001 800 528 3032 (免费拨打热线)

尼加拉瓜

 • - W Hotels
  00 1 800 226 00 59 (免费拨打热线)

巴拿马共和国

 • - W Hotels
  001 800 528 3032 (免费拨打热线)

巴拉圭

 • - W Hotels
  +52-55-5242 5990

秘鲁

 • - W Hotels
  0800 51 667 (免费拨打热线)

波多黎各

 • - W Hotels
  1 800 528 3032 (西班牙语服务) (免费拨打热线)
  1 877 946 8357 (免费拨打热线)

乌拉圭

 • - W Hotels
  000 405 4155 (免费拨打热线)

委内瑞拉

 • - W Hotels
  0800 100 6228 (免费拨打热线)
 • 在中南美范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +52-55-47387016

中东

巴林

 • - W Hotels
  800 00053 (免费拨打热线)

伊拉克

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

以色列

 • - W Hotels
  033721429

约旦

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 中东)

科威特

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

黎巴嫩

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

阿曼

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 中东)

卡塔尔

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (免费拨打热线)

沙特阿拉伯

 • - W Hotels
  353-21-4521892

叙利亚

 • - W Hotels
  +353-21-4521892

阿拉伯联合酋长国

 • - W Hotels
  800 0441 3233 (免费拨打热线)

也门

 • - W Hotels
  +353-21-4930494 (区域号码 中东)
 • 在中东范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +353-21-4930494

北美

安圭拉

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

阿鲁巴

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

巴哈马

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

加拿大

 • - W Hotels
  1-877-946-8357 (免费拨打热线)

开曼群岛

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

圣卢西亚

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

圣马丁岛

 • - W Hotels
  +1-519-637-6495 (区域号码 北美)

美国

 • - W Hotels
  1-877-946-8357 (免费拨打热线)

维尔京群岛

 • - W Hotels
  1-877-946-8357 (免费拨打热线)
 • 在北美范围内,您可致电:

  • - W Hotels
   +1-519-637-6495

请注意:对于标有 “+” 的号码,您可能需要使用国际直拨电话(IDD)接入代码,并可能需要支付长途话费。多数国家/地区的 IDD 接入代码为 00。